Minőségfejlesztés

 

  • Az Intézet a publikációs tevékenység mennyiségi értékelésére az alábbi táblázatban megadott rendszert alkalmazza.
  • A tudományos teljesítmény kvantitatív mutatója a publikációk pontszámának és a hivatkozások számának az összege.
  • Az Intézet oktatóival szemben elvárás a folyamatos, magas szintű kutatómunka, az eredmények rendszeres közlése. A pontrendszer szerint, a hivatkozásokat nem számítva, évenként átlagosan minimum 20 pontot kell szerezni az oktatóknak.
  • Az adjunktusi előlépéshez legalább 100 pont, a docensihez legalább 300 pont szükséges.
Publikáció típusa Pontérték Publikációk
Száma Pontszáma
Tanulmány bírálati rendszerű folyóiratban 10    
Tanulmány nem bírálati rendszerű folyóiratban 7    
Cikk népszerű szakmai lapban 3    
Recenzió bírálati rendszerű folyóiratban 2    
Recenzió, könyvismertetés nem bírálati rendszerű folyóiratban 1    
Tudománynépszerűsítő írás, konferencia-beszámoló stb. 2    
Tudománynépszerűsítő írás napilapban, magazinban 1    
Könyvfejezet (tudományos könyvben, országos kiadónál) 10    
Könyvfejezet (nem országos kiadónál) 7    
Tudományos eredményeket tartalmazó könyv (országos kiadónál) oldsz./3    
Könyvszerkesztés (első közleményekből összeállítva, országos kiadónál) oldsz./6    
Könyvszerkesztés (másodközlésekből összeállítva, országos kiadónál) oldsz./12    
Tudományos eredményeket tartalmazó könyv, kiadvány helyi kiadónál, ha van ISBN száma oldsz./6    
Helyi kiadvány szerkesztése, összeállítása, ha van ISBN száma (első közleményekből összeállítva) oldsz./12    
Helyi kiadvány szerkesztése, összeállítása, ha van ISBN száma (másodközlések összeállítva) oldsz./24    
Közoktatási tankönyv, oktatási segédlet oldsz./6    
BÍRÁLATI RENDSZERŰ KONFERENCIA  
poszter 1    
előadás 2    
szimpózium szervezése 2    
NEMZETKÖZI BÍRÁLATI RENDSZERŰ KONFERENCIA  
poszter 3    
előadás 6    
szimpózium szervezése 6    
PUBLIKÁCIÓK ÖSSZESEN      
FÜGGETLEN HIVATKOZÁSOK SZÁMA 1  
PONTSZÁM ÖSSZESEN  

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti