A PEDAGÓGIA TDK EREDMÉNYEI

 

2007 (XXVIII). OTDK

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció (13. szekció)

I.    helyezés

Nagy Dóra: A valószínűségi gondolkodás fejlődése és fejlesztése a középiskolában

tagozat: Neveléselmélet

témavezető: Vidákovich Tibor

II.  helyezés

Fejes József Balázs: A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű és roma tanulók körében.

tagozat: Neveléselmélet

témavezető: Józsa Krisztián

III.           helyezés

Kinyó László: A magyar történelem pozitívnak és negatívnak vélt eseményei, korszakai 7. és 11. évfolyamos tanulók válaszaiban

tagozat: Neveléstörténet

témavezető: Csapó Benő

2009 (XXIX). OTDK

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció (13. szekció)

I.    helyezés

Barassevich Tamás: A kritikai gondolkodás fogalma és mérésének validitása

tagozat: Didaktika és közoktatás-politika

témavezető: Csapó Benő

 

2011 (XXX). OTDK

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció (13. szekció)

II.  helyezés

Lengyel Judit és Török Tímea (2. helyezés) 11-12. évfolyamos szegedi gimnazisták továbbtanulási elképzelései

tagozat: Pedagógia II.

témavezető: Csapó Benő

 

2013 (XXXI). OTDK

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció (13. szekció)

I. helyezés

Debreczeni Dániel Géza: Tartalomfüggetlen online számítógépes játékok induktív és deduktív gondolkodást fejlesztő hatásának vizsgálata

tagozat: Fejlesztés – oktatás – nevelés I.

témavezető: Csapó Benő

 

Rausch Attila: Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő fiatalok néhány jellemzője az iskolával és a kortárs kapcsolatokkal összefüggésben

tagozat: Hátrányos helyzet, gyermekvédelem

témavezető: Fejes József Balázs

 

Tanulás- és Tanítás-módszertani, Tudástechnológiai Szekció (14. szekció)

II.    helyezés

Bús Enikő: A probléma-alapú tanítás/tanulás és alkalmazása humán tantárgyak területén

tagozat: Felsőoktatás pedagógiája

témavezető: Korom Erzsébet

 

2015    (XXXII). OTDK

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció (13. szekció)

I.    helyezés

Bank Éva: A Képességek és Nehézségek Kérdőív alkalmazásának kérdésköre tanulásban akadályozott gyermekek körében

Tagozat: Gyermekvédelem és gyógypedagógia

Témavezető: Józsa Krisztián

 

Hegedűs Szilvia, Kállai István László, Nagy Krisztina, Sipos Judit, Szabó Dóra Fanni: A továbbtanulási szándékot befolyásoló tényezők feltárása az SZTE két karának alapképzéses hallgatói körében

Tagozat: Neveléselmélet és nevelésfilozófia

Témavezető: Csapó Benő

II. helyezés

Nagy Krisztina: Társas kapcsolatok szerkezeti változásának nyomon követése általános iskolában szociometriai módszer segítségével

Tagozat: Neveléselmélet és nevelésfilozófia

Témavezető: Zsolnai Anikó

 

Bujdosó Viktória és Zombori Nelli: A szegedi egyetem első tíz éve a Délmagyarország tükrében

Tagozat: Nevelés- és pedagógiatörténet és oktatáselmélet

Témavezető: Nóbik Attila

Különdíj

Bank Éva és Labancz Angéla: Óvodapedagógus és óvodapedagógus hallgatók pályamotivációja

Tagozat: Neveléselmélet és nevelésfilozófia

Témavezető: Csapó Benő

 

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti