Útmutató a szinopszis elkészítéséhez

 

A pedagógia szakos szakdolgozatok szinopszisának, tervének elkészítése arra szolgál, hogy idejében világossá váljon a kutatási kérdés és a kutatás módszertana minden érintett számára, és így biztosítsuk a hatékony munkát és értékes szakdolgozatok létrejöttét.

A szakdolgozati szemináriumokat a témavezetők konfirmálással hirdetik meg. A témavezető csak azokat a hallgatókat konfirmálja a szemináriumra, akiknek elfogadott szakdolgozati tervezete (szinopszisa) van.

A szinopszis elkészítése során a szakdolgozó véglegesíti a témáját és megszerzi a munkájához a témavezetője jóváhagyását is, mivel a terv kettejük együttműködésével jön létre.

A szakdolgozat tervét a Neveléstudományi Intézet honlapján közzétett Szakdolgozati szinopszis dokumentumban megadott kérdések megválaszolásával kell elkészíteni.

A szinopszisokat az Intézet weboldalán erre a célra létrehozott felületre kell feltölteni. Első lépésként regisztrálni kell az oldalon, ezt követően lehet feltölteni a szakdolgozat tervét.

A terveket a szakdolgozati bizottság a megadott határidőig értékeli a következők szerint:

  • Elfogadja: a terv vizsgálatra érdemes kutatási kérdést vet fel, amely a megjelölt eszközökkel és módokon érdemben vizsgálható is.
  • Átdolgozásra javasolja: a terv alapján kétséges, hogy megfelelő színvonalú dolgozat születik. A szakirodalmi tájékozódás, a kutatási kérdések, a hipotézisek megfogalmazása és/vagy a javasolt módszerek hiányosak, kidolgozatlanok, ezért a dolgozat elkészítése tartalmilag, módszertanilag és munkaszervezési szempontból még megalapozatlannak tűnik. A tervet a bizottság észrevételei alapján, megfelelő szakirodalmi és kutatásmódszertani tájékozódás után át kell dolgozni, a hiányosságokat orvosolni majd jóváhagyásra ismét benyújtani.

A bizottság a következő tagokból áll: Dr. Józsa Krisztián, Dr. Korom Erzsébet, Nóbik Attila, Dr. Vidákovich Tibor.

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti