TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 Diagnosztikus mérések fejlesztése

Pályázat benyújtója SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport
A pályázat felelőse az SZTE BTK-n Csapó Benő
Pályázat neve TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 Diagnosztikus mérések fejlesztése
A pályázat kiírója NFÜ
Összege a teljes futamidő alatt (pénznem) 896.228.087,- Ft 
Futamideje (tól-ig) 2012.05.01.-2015.11.30. 

Kivonat magyarul:

A projekt célja a közoktatás minőségének és hatékonyságának javítása az oktatás szereplői számára, teljes körben hozzáférhető értékelési rendszer megalapozása különös tekintettel az iskola kezdő szakaszára, az alapkészségek fejlesztésére és a későbbi sikeres tanulást megalapozó tudás elsajátítására. Feladata a TÁMOP-3.1.9-08/1 Diagnosztikus mérések fejlesztése című projekt keretében létrehozott produktumok továbbfejlesztése. A hazai és nemzetközi szakértők bevonásával folyó fejlesztés célja, hogy az oktatásban érintettek számára könnyen elérhető és szabadon használható mérőeszközök, módszertani útmutatók készüljenek, illetve a nemzetközi tapasztalatok és kapcsolatok felhasználásával megteremtődjenek az ehhez szükséges feltételek (szoftverek, technikai és egyéb eszközök). A munka leglényegesebb eleme a gyors diagnózis felállítását támogató visszacsatolást adó online rendszer kiépítése. A projekt a hosszú távú oktatásfejlesztési célok eléréséhez elsősorban a szövegértés javításával, a matematikai és természettudományos gondolkodás korai fejlesztésének segítésével, az iskolában elsajátított tudás iskolán kívüli alkalmazhatóságának javításával járul hozzá. A diagnosztikus mérési rendszer kifejlesztésén túl a pályázat keretében elvégzendő munka célja, hogy itthon is meghonosítsa a nemzetközi kutatási eredmények alkalmazását, továbbképzési programok kidolgozásával és indításával megteremtse az elkészült eszközök alkalmazásához szükséges humán erőforrást.