Fokozatot szerzettek


Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola végzett hallgatói: [link]

Név A doktori disszertáció címe Témavezető A védés éve
Juhász Dóra A tanulási és emlékezeti folyamatok életkori változásai Németh Dezső 2023
Girum Tareke Zewude Psychological Capital and Teacher Well-Being: The Mediation Role of Coping with Stress and Work Task Motivation Hercz Mária 2023
Majkić Maja Történelemre vonatkozó episztemológiai nézetek kontextussal összefüggő jellemzőinek vizsgálata 11. és 12. évfolyamon Korom Erzsébet 2022
Saleh Ahmad Alrababah Measuring Complex Problem Solving in Jordanian Higher Education: Feasibility, Construct Validity and Logfile-Based Behavioural Pattern Analyses Molnár Gyöngyvér 2022
Gráf Rózsa A koraszülöttség mint az iskolai teljesítményzavarok rizikótényezője Szokolszky Ágnes 2022
Mihálka Mária A kiégés és a munka-család interferencia jellemzőinek és összefüggéseinek vizsgálata pedagógusok körében Pikó Bettina 2022
Stephen Amukune Mastery Motivation and Executive Functions as School Readiness Factors: Enhancement of School Readiness in Kenya Józsa Krisztián 2022
Nguyen Son Van Learner Autonomy in English Language Learning and Factors Influencing Learner Autonomy in the Context of Vietnam: Non-English-Major Students Habók Anita 2022
Dobos Bianka A perfekcionizmus személyiségjellemzőkkel való összefüggéseinek vizsgálata fiatal felnőttek körében Pikó Bettina 2022
Abdullah Saber Alshammari Risk and protective factors approach to middle and high school students’ health behavior in Jordan Pikó Bettina 2022
Aigul Akhmetova Assessing 6th and 8th Grades Students’ Reading Skills and Literacy in Kazakh, Russian, and English Languages in Kazakhstan Csapó Benő 2022
Ruth Nanjekho Wafubwa Formative Assessment as an Instructional Approach in the Teaching and Learning of Mathematics: A Case of Secondary School Teachers and Students in Kenya Csíkos Csaba 2022
Tun Zaw Oo Reflective Teaching Model for Reading Comprehension Habók Anita 2022
Vo De Van Assessing Inductive Reasoning, Scientific Reasoning and Science Motivation: Cross-Sectional Studies in Vietnamese Context Csapó Benő 2022
Nagy Krisztina Az iskolai jóllét vizsgálata 5. és 8. osztályos tanulók és tanáraik körében D. Molnár Éva 2022
Szabó Norbert Zenei fejlesztés első osztályosok körében digitális eszközök használatával az ének-zene órán Józsa Krisztián 2022
Vígh-Kiss Erika A fejben szorzás stratégiáinak vizsgálata 10-12 éves tanulók körében Csíkos Csaba 2021
Tánczikné Varga Szilvia Online assessment and development of morphological awareness and reading comprehension in grades 2-4 Steklács János és Pásztor Attila 2021
Pintér Tünde Kornélia Az iskolai és iskolán kívüli zenei nevelés egyéni, családi és társadalmi megítélése általános iskolás és gimnáziumi tanulók, szülők és tanárok körében Csíkos Csaba 2021
Szabó Dóra Fanni Az oktatási reziliencia többszempontú vizsgálata 4. és 6. évfolyamos tanulók körében Csapó Benő 2021
Dudok Fanni A kelet-közép európai térség néhány oktatási rendszerének összehasonlító vizsgálata - a matematikaoktatás területén Vidákovich Tibor 2021
Szabó Katalin Az étkezési magatartás vizsgálata serdülők körében az étkezési motivációk, a kockázatészlelés és különböző pszichológiai változók tükrében Pikó Bettina 2021
Flick-Takács Nikolett Az egész életen át tartó tanulás óvodás-, és kisiskoláskori megalapozásának vizsgálata Hercz Mária 2021
Huszka Noémi A tanuló-tanító közötti kapcsolat a pedagógusok szemszögéből: a Student-Teacher Relationship Scale kérdőív alkalmazása és a tanítói vélemények összefüggése a diákok válaszaival Kinyó László 2021
Karimova Konul The relationship between reading and listening skills with the self-concept in studying of Russian and English in Azerbaijan Csapó Benő 2021
Kiss Hedvig A problémás internet-, okostelefon- és közösségimédia-használat jellegzetességei, protektív és rizikótényezői fiatalok körében Pikó Bettina 2021
Kovács Anett Jolán A nem formális környezetben megszerzett tanulási eredmények validálása a magyar felsőoktatásban Farkas Éva 2021
Gál-Szabó Zsófia Gabriella A felsoroló kombinatív feladatok megoldásának értékelése a feladatok megértése és a stratégiahasználat alapján általános iskolások körében Korom Erzsébet 2020
Kis Noémi Néhány családi változó összefüggése az elsajátítási motivációval és a tanulás sikerességével óvodás és iskolás korban Józsa Krisztián 2020
Mousa Mojahed Computer-Based Assessment and Enhancement of Inductive Reasoning Skills: A Case Study of the Education System Development in Palestine Molnár Gyöngyvér 2020
Simson Shaakumeni Development, Adaptation and Validation of Instruments for Assessing Namibian Students’ Beliefs about Nature of Science Csapó Benő 2020
Batdulam Sukhbaatar Contexts of School and Pastoralist Family Communication in Rural Mongolia: an Ecological Model Tarkó Klára 2020
Jargaltuya Ragchaa Teaching, Learning and Assessing Students’ English Language Receptive Skills in Mongolia Csapó Benő 2020
Tóth Alisa A színpercepció és színértelmezés online értékelési módszerei és vizsgálati eredményei 6-13 éves korban Kárpáti Andrea és Molnár Gyöngyvér 2020
Berki Tamás A sport-elköteleződés modell összefüggéseinek vizsgálata serdülő sportolók körében Pikó Bettina 2020
Hegedűs Szilvia A proszociális viselkedések egyes altípusainak vizsgálata és fejlesztése intézményes környezetben kiscsoportosok körében Zsolnai Anikó, Dombi Alice 2019
Thongsay Phongphanit Instructional management and stress factors affecting teacher trainers as perceived by the educational leaders of Laos Farkas Éva 2019
Wu Hao Identifying the Influencing Factors of Problem Solving: A Cross-National Study Molnár Gyöngyvér 2019
Nagy Gyula A Magyar Pedagógiai folyóirat tudománymetriai és tartalmi elemzése Molnár Gyöngyvér 2019
Altorjay Tamás Klasszikus énekesi hangképzés empirikus kutatása, az orr és melléküregei bekapcsolhatóságának vizsgálatára Csíkos Csaba, Osvay Károly 2019
Hegedűs Szilvia A proszociális viselkedések egyes altípusainak vizsgálata és fejlesztése intézményes környezetben kiscsoportosok körében Zsolnai Anikó, Dombi Alice 2019
Dancs Katinka Általános iskolások nemzeti identitásának vizsgálata Vidákovich Tibor 2018
Linus Kambeyo Assessing Namibian Students' Abilities in Scientific Reasoning, Scientific Inquiry and Inductive Reasoning Skills Csapó Benő 2018
Simon Tünde A vizuális kommunikáció képesség diagnosztikus mérés 4-6. évfolyamban Kárpáti Andrea 2018
Kiss Renáta A fonológiai tudatosság technológiai alapú mérése 5-8 éves gyermekek körében Csapó Benő 2018
Szabadi Magdolna A szociális kompetencia érzelmi elemeinek fejlesztése zeneterápiás eszközökkel tantó és tanár szakos hallgatók körében Zsolnai Anikó 2018
Fűz Nóra Az iskolán kívüli tanulás gyakorlatának, megítélésének és hatásának vizsgálata általános iskolás tanulók, pedagógusok és intézményvezetők körében Korom Erzsébet 2018
Zentai Gabriella A rendszerező képesség fejlődése és fejlesztése 4-10 éves korban Józsa Krisztián 2018
Pásztor-Kovács Anita A kollaboratív problémamegoldó képesség vizsgálata Molnár Gyöngyvér 2018
Tongori Ágota Measuring ICT literacy among grade 5-11 students: Confidence in accessing information Molnár Gyöngyvér 2018
Kong Yunjun TEFL Trainees' and Teachers' Knowledge of Writing: A Case of China Molnár Edit Katalin 2018
Rausch Attila Korai numerikus készségek online mérése Csapó Benő 2018
Bús Enikő Tanárjelöltek szakmai énképének fejlesztése aktív tanulásra épülő kurzuson keresztül Korom Erzsébet 2018
Dombi Edina Az időperspektíva hazai mérése, személyiségvonásokkal való összefüggéseinek vizsgálata és egy új jövőorientációs mérőeszköz kidolgozása Orosz Gábor 2018
Hódi Ágnes Testing the model of reading literacy: Examining the cognitive and non - cognitive factors influencing students’ reading achievement in different text fo rmats in grade 2 Nikolov Marianne 2018
Prievara Dóra A problémás internethasználat pszichoszociális háttértényezői és prevenciós lehetőségei Pikó Bettina 2018
Devosa Iván A kortárssegítés hatékonyságának vizsgálata a reproduktív egészségfejlesztő munkában, és az eredmények alapján kialakított Ariadné Többgenerációs Egészségfejlesztő program ismertetése Barabás Katalin 2018
Rokszin Adrienn Aranka A vizuális kategorizáció idegrendszeri hátterének vizsgálata 7-15 éves tipikus fejlődésű gyermekek, felnőttek, illetve fejlődési diszlexiások körében Csifcsák Gábor 2017
Major Lenke Egy környezeti nevelési program beillesztésének kísérlete a szerbiai alsó tagozatos oktatásba, tanítóképzős hallgatók bevonásával Papp Katalin 2017
Kékes-Szabó Marietta Észlelési és tárgyhasználati sajátosságok autizmusban, a tipikus fejlődéssel összevetve Szokolszky Ágnes 2017
Szabó-Balogh Virág Kognitív funkciók autizmusban Németh Dezső 2017
Szabó Attila Ferenc Egészségfejlesztés és versenyzők felkészítése pozitív pszichológia alkalmazásával Barabás Katalin 2017
Buzás Zsuzsanna Testing the music reading skills of 10- to 14-year-old students Kerek Ferenc 2017
Thékes István Assessing Young Hungarian EFL Learners’ Vocabulary and Learning Strategies Nikolov Marianne 2016
Pásztor Attila Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése Csapó Benő 2016
Ingo Barkow The challenges of metadata management in computer-based surveys and assessments Csapó Benő 2016
Asztalos Kata A zenei észlelési képesség szerkezete és fejlődése 5-17 éves korban - online diagnosztikus mérések óvodai és iskolai környezetben Csapó Benő 2016
Kétyi András IKT-val támogatott módszerek hatékonysága felnőttek nyelvoktatásában Kárpáti Andrea 2016
Molnár Pál Hálózatos technológiával segített kutatásalapú tanulásban részt vett tanulóközösségek interakciós és kapcsolathálói, valamint a közös vizsgálódás hatásai felsőoktatási kurzuskörnyezetben Kárpáti Andrea 2016
Szili Katalin A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének mérését lehetővé tevő online tesztrendszerek kidolgozása és működésének hatékonyságvizsgálata Molnár Gyöngyvér 2016
Hülber László Áttérés a technológia alapú mérés-értékelésre: papír és számítógép alapú matematika tesztelés összehasonlító vizsgálata 1-6. évfolyamon Molnár Gyöngyvér 2016
Gál Zita A tudatelmélet életkori különbségei, kapcsolata a munkamemória kapacitással és a társas pozícióval Németh Dezső 2016
Pinczés Tamás Sportoló serdülők egészségmagatartás-vizsgálata pedagógiai és pszichológiai szempontok alapján Pikó Bettina 2015
Tóth Krisztina Felső tagozatos diákok papír-ceruza és számítógép alapú teszteredményeinek összehasonlító vizsgálata szövegértés, induktív gondolkodás és probléma-megoldás terén Molnár Gyöngyvér 2015
Hídvégi Péter Munkahelyi egészségfejlesztés lehetősége a Vám- és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján Barabás Katalin 2015
Mikulán Rita Serdülőkorú versenysportolók egészségének és egészségmagatartásának vizsgálata Pikó Bettina 2015
Magyar Andrea Számítógép alapú adaptív és lineáris tesztek összehasonlító hatékonyságvizsgálata Molnár Gyöngyvér 2015
Hamvai Csaba Általános és középiskolai tanulók jóllétének pozitív pszichológiai aspektusai Pikó Bettina 2014
Bacsa Éva Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában Csíkos Csaba 2014
Tóth Edit Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról Csapó Benő 2014
Bohács Krisztina A Feuerstein-i közvetített tanulási tapasztalat és az „Instrumental Enrichment“ klinikai alkalmazása Radványi Katalin 2014
Tánczos Tímea A verbális fluencia és a munkamemória életkori változásai és szerepük az iskolai teljesítményben Németh Dezső 2014
Borkovits Margit Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján Barabás Katalin 2014
Molitorisz Anikó Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12–18 éves korban Csíkos Csaba 2013
Pintér Henriett A tudás szerveződésének vizsgálata fogalmazásban és grafikus ábrázolásban Vidákovich Tibor 2013
Dohány Gabriella A zenei műveltség és az ének-zene tanulásával kapcsolatos háttérváltozók összefüggéseinek empirikus vizsgálata a középiskolás tanulók körében Csíkos Csaba 2013
Herzog Csilla A médiaműveltség és médiahasználat vizsgálata 14-18 éves tanulók körében Csíkos Csaba 2013
Kovács Krisztina Ágnes Tanítókép a dualizmus kori magyar és német neveléstan könyvekben (1867-1914) Pukánszky Béla 2013
Kinyó László Az állampolgári kompetencia egyes összetevőinek és a közösségi tevékenységformák jellemzőinek vizsgálata 7. és 11. évfolyamos hallgatók körében Csapó Benő 2012
Fejes József Balázs A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon Józsa Krisztián 2012
Szenczi Beáta Az olvasási motiváció vizsgálata 8-14 éves tanulók körében Józsa Krisztián 2012
Tózsa-Rigóné Nagy Judit A mindennapos testnevelés complex programja Hódmezővásárhelyen 2005-től 2009-ig: Megvalósulás, hatékonyságvizsgálat, szoftverfejlesztés Barabás Katalin 2012
Pethő Villő Kodály Zoltán és követői zenepedagógiájának életreform elemei Pukánszky Béla 2011
Erdei Ildikó Többnyelvű környezetben élő gyerekek nyelvi szocializációja Vajda Zsuzsanna 2011
Lakatosné Török Erika Informatikai kompetencia, oktatási stratégiák és módszerek a pedagógiai innováció szolgálatában - vizsgálatok nemzetközi fejlesztő programban részt vevő pedagógusok körében Kárpáti Andrea 2011
Vígh Tibor Az idegen nyelvi érettségi működése és hatása a tanulói teljesítmények és a tanári nézetek tükrében Vidákovich Tibor 2011
Gévayné Janurik Márta A zenei hallási képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel 4-8 éves kor között Józsa Krisztián 2010
Dorner Helga Online instructor roles and effects of online mentoring in cscl environments in communities of pre- and in-service teachers Kárpáti Andrea 2010
Kelemen Rita A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott 9-13 éves tanulók körében Csíkos Csaba 2010
Nyitrai Ágnes Az összefüggés-kezelés fejlődésének kritériumorientált segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében Nagy József 2010
Kasik László A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4-18 évesek körében Zsolnai Anikó 2010
Nóbik Attila Klasszikusok és kánonképzés a magyar neveléstörténeti tankönyvekben (1867 - 1956) Pukánszky Béla 2010
Dancsó Tünde A tanulók informatikai készségeinek fejlettsége az általános és a középiskola végén Molnár Gyöngyvér 2009
Habók Anita A fogalmi térképek alkalmazása az értelemgazdag tanulás elősegítésére Csapó Benő 2009
Fehér Péter Internet és számítógéppel segített tanulás a kistelepülések iskoláiban Kárpáti Andrea 2009
Pap-Szigeti Róbert Kritériumorientált képességfejlesztés tantárgyi tartalmakkal az 5. évfolyamon Nagy József,

Józsa Krisztián
2009
Piczil Márta Az ápolói hivatás magatartástudományi vizsgálata és egészségvédelme Pikó Bettina 2009
B. Németh Mária Természettudományos tudás alkalmazása: hétköznapi jelenségek értelmezésének vizsgálata 1995 és 2006 között Csapó Benő 2009
Hercz Mária A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről Csapó Benő 2007
Nagy Lászlóné Antal Erzsébet Az analógiás gondolkodás fejlesztése a biológia tantárgy keretében Csapó Benő 2004
Molnár Éva Önszabályozó tanulás és iskolai eredményesség Nagy József 2004
Molnár Gyöngyvér Életszerű helyzetekben történő komplex problémamegoldás vizsgálata Csapó Benő 2004
Molnár Edit Katalin Az írásbeli szövegalkotás fejlődése: vizsgálatok 10-17 éves tanulók körében Czachesz Erzsébet 2003
Fenyvesi Margit A beszédhanghallás fejlődésének feltárása Nagy József 2003
Józsa Krisztián Az elsajátítási motiváció fejlődése és összefüggése a kognitív alapkészségekkel 4-16 éves korban Nagy József 2003
Kontra József A problémamegoldó gondolkodás néhány elemének összefüggése a matematikai eredményességgel Vidákovich Tibor 2001
Korom Erzsébet A tudományos ismeretek elsajátítása - fogalmi fejlődés és fogalmi váltás Csapó Benő 2001
Csíkos Csaba A bizonyítási képesség értelmezése és fejlődésének jellemzői iskoláskorban Vidákovich Tibor 2001
Tarkó Klára The connection between text comprehension, learning from written texts and metacognition in school years Czachesz Erzsébet 2001
Zsolnai Anikó Összefüggések a szociális kompetencia egyes kompenensei, a tanulási motívumok és az iskolai tudás között Nagy József 1997

 

magyar