Etikai szabályzat

Kutatásetikai engedélyek

a SZTE Neveléstudományi DI hallgatóinak a doktori fokozat keretében, valamint oktatóinak témavezetésével készülő kutatások, műhelymunkák és szakdolgozatok esetében

2016 szeptemberétől

Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola tavaszi tanácsülésén elfogadásra került az a kezdeményezés, hogy a DI lehetőséget nyújtson kutatási tervek előzetes etikai engedélyeztetésére. A hazai jogszabályok még nem teszik ezt kötelezővé, azonban nemzetközi szinten egyre több neves folyóirat kér etikai engedélyről szóló igazolást, és a hazai (pl. pszichológiai) folyóiratok nagy része is csak ilyen engedély igazolásával publikálja a tanulmányokat. 

Az Etikai Bizottság (IRB, Institutional Review Board) feladata a Doktori Iskola (DI) keretében folytatott kutatások etikai értékelése, és ennek alapján az intézményi etikai engedély kiadása. Az engedély hivatott igazolni, hogy a benyújtott kutatási terv megfelel az ún. társadalomtudományi humán kutatások etikai szempontjainak.  A bizottság részletes alapszabálya  itt olvasható.

A kérelmezéssel kapcsolatos dokumentum (a kérelem benyújtásához szükséges űrlap) az alábbi linken érhető el: 

https://edu.u-szeged.hu/phd/sites/default/files/etika/Nevtud_DI_Kutatasetikai engedely_nyomtatvany.doc

https://edu.u-szeged.hu/phd/sites/default/files/etika/Nevtud_DI_Kutatasetikai engedely_nyomtatvany_ENG.doc

Tájékozott beleegyezés

A benyújtás módja:

A kitöltött Etikai kérelem űrlapot a szükséges mellékletekkel együtt előzetes egyeztetésre elektronikusan kell benyújtani:

Prof. Dr. Pikó Bettina (SZTE Neveléstudományi DI etikai felelős)

fuzne.piko.bettina@med.u-szeged.hu

Az e-mail-ben történt egyeztetés és véleményezés után az eredeti aláírással ellátott engedély a DI irodájában (6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34) személyesen vehető át.

magyar