A doktori iskola tagjai

A doktori iskola vezetője


Molnár Gyöngyvér DSc, egyetemi tanár, 

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék

A Doktori Iskola törzstagjaiBenedek György DSc, professzor emeritus, SZTE ÁOK Élettani Intézet
Csíkos Csaba DSc, egyetemi tanár, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék
D. Molnár Éva PhD, egyetemi docens, SZTE AOK Magatartástudományi Intézet
Habók Anita PhD, egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék
Józsa Krisztián PhD, habil. egyetemi tanár, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Neveléselmélet Tanszék
Korom Erzsébet PhD, habil. egyetemi docens, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék
Martos Tamás PhD, habil. egyetemi tanár, SZTE BTK Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék
Molnár Gyöngyvér DSc, egyetemi tanár, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék
Pikó Bettina DSc, egyetemi tanár, SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vidákovich Tibor PhD, habil. egyetemi tanár, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék

A Doktori Iskola oktatói


Baucal, Aleksandar PhD, habil, professor of developmental and educational psychology, University of Belgrad, Department of Psychology
B. Németh Mária PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
Barabás Katalin PhD, habil. egyetemi docens, SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet
Csíkos Csaba PhD, habil, egyetemi docens, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
Csifcsák Gábor PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék
D. Molnár Éva PhD, habil. egyetemi docens, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Neveléselmélet Tanszék
Dombi Alice PhD, habil. főiskolai tanár, SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Farkas Éva PhD, habil, egyetemi docens, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, Andragógiai Szakcsoport
Fejes József Balázs PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Neveléselmélet Tanszék
Funke, Joachim PhD, habil., professor, University of Heidelberg, Institute of Psychology, Department of Cognitive and Theoretical Psychology
Géczi János PhD, habil. egyetemi docens, Pannon Egyetem Filozófia, Történettudomány és Antropológia Intézet, Antropológia és Etika Tanszék
Greiff, Samuel PhD, professor, University of Luxemburg, Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education
Habók Anita PhD, habil. egyetemi adjunktus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék
Halász Gábor DsC, egyetemi tanár, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Nevelétudományi Intézet, Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ
Hercz Mária PhD, habil. egyetemi docens, ELTE TÓK Kutatóközpont
Hódi Ágnes PhD, adjunktus, SZTE JGYPK, Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszék
Ingo Barkow PhD, egyetemi tanár, University of Applied Sciences of the Grisons FHGR, Svájc
Jancsák Csaba PhD, főiskolai docens, SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék
Janurik Márta PhD, főiskolai tanár, SZTE Zeneművészeti Kar, Vonós Tanszék
Jámbori Szilvia PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Szociál- és Fejlődéspszichológai Tanszék
Kapornai Krisztina PhD, habil. osztályvezető egyetemi docens, SZTE Gyermekgyógyászati Klinika
Kasik László PhD, habil. egyetemi docens, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Neveléselmélet Tanszék
Kállai Ernő PhD, főiskolai tanár, SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet
Kálmán Anikó PhD, habil. egyetemi docens, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Pedagógia Tanszék
Kárpáti Andrea DSc, egyetemi tanár, ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ
Kelemen Oguz PhD, habil. egyetemi docens, SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet
Kerek Ferenc DLA, egyetemi tanár, SZTE Zeneművészeti Kar, Zongora Tanszék
Kinyó László PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék
Kiss Enikő PhD, egyetemi adjunktus, SZTE Gyermekgyógyászati Klinika
Klieme, Eckhard PhD, habil., research professor, German Institute for International Educational Research (DIPF), Department of Education Quality and Evaluation
Kőfalvi Tamás PhD, egyetemi docens, SZTE BTK Történeti Intézet, Történeti Segédtudományok Tanszék
Krajcsi Attila PhD, habil. egyetemi docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Kognitív Pszichológiai Tanszék
Lesznyák Márta PhD, főiskolai docens, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Martos Tamás PhD, habil. egyetemi docens, SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék
Máté-Tóth András PhD, habil. egyetemi tanár, SZTE BTK Vallástudományi Tanszék
Molnár Edit Katalin PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék
Nagy Lászlóné PhD, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport
Németh András DSc, egyetemi tanár, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet, Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport
Németh Dezső PhD, habil. egyetemi docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Niemivirta, Markku PhD, professor of empirical educational sciences, University of Helsinki, University of Oslo
Nikolov Marianne DSc, egyetemi tanár, PTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Nóbik Attila PhD, egyetemi adjunktus, SZTE JGYPK, Gyógypedagógus-képző Intézet
Orosz Gábor PhD, egyetemi adjunktus, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Szociálpszichológia Tanszék
Papp Katalin PhD, egyetemi docens, SZTE Természettudományi Kar, Kísérleti Fizikai Tanszék
Pásztor Attila PhD, tudományos munkatárs, MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
Pelle Anita PhD, egyetemi docens, SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Világgazdaságtani és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport
Pukánszky Béla DSc, vezető, EKE Neveléstudományi Doktori Iskola
Racsmány Mihály DSc, egyetemi tanár, SZTE BTK Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék
Radványi Katalin PhD, habil. főiskolai tanár, ELTE BGGYFK Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszék
Rácz Lajos DSc, egyetemi tanár, SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék
Sallay Viola PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék
Steklács János PhD, habil. egyetemi tanár, Pallasz Athéné Egyetem, Tanítóképző Főiskolai Kar
Szenczi-Velkey Beáta PhD, adjunktus, ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
Tarkó Klára PhD, habil., főiskolai docens, SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
Tóth Edit PhD, tudományos munkatárs, MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
Vainikainen, Mari-Pauliina PhD, associate professor, Research Group for Educational Assessment, University of Tampere
Vajda Zsuzsanna PhD, habil., egyetemi tanár, ME BTK Tanárképző Intézet
Vígh Tibor PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék
Winkler István DSc, tudományos tanácsadó, MTA-TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézet, Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoport
Zsolnai Anikó DSc egyetemi tanár, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet
magyar