MP logo MP title

Az 1991-től megjelent számok tartalma és angol nyelvű összefoglalója

A 2017. évi 2. szám tartalma:

» Pribék Ildikó Katalin és Jámbori Szilvia: A kapunyitási pánik és az észlelt társas támogatás összefüggéseinek vizs-gálata szegedi egyetemisták körében
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Juhász Dóra: A verbális fluencia fejlődése az automatikus és a kontrollált folyamatok tükrében
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Somogyvári Lajos: A hruscsovi oktatási reformpolitika magyar szereplői: az Iskolai Reform-bizottság prozopográfiai elemzése (1958–1960)
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Fűz Nóra: Iskolán kívüli színterek az általános iskolai oktatásban
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

» Molnár Gyöngyvér: A problémamegoldó és tanulási stratégiák változása 11 és 19 éves kor között: logfile elemzések
teljes szöveg (pdf) | absztrakt

Magyar Tudományos Akadémia