Kredit rendszerű tanári mesterség (alapképzés)

ETR azonosító: TM Tanárképző tárgyak (virt.) .Y012_N

 

A Neveléstudományi és a Pszichológiai Intézet által meghirdetett tárgyak

Kötelező tantárgyak

Kód Tantárgy Típusa* Heti óraszám Kredit Felvehető (félév) Javasolt (félév) Előfeltétel
TM010 Pszichológiai tárgyak
TM011 Bevezetés a pszichológiába EA 2 2 1-6. 1. -
TM012 Fejlődéslélektan EA 2 2 2-6. 2. TM011
TM013 Szociálpszichológia EA 2 2 2-6. 3. TM011
TM014 Nevelés- pszichológia EA 2 1 2-6. 4. TM011
TM015 Fejlődéslélektan szeminárium SZ 1 1 2-6. 2. TM011
TM016 Nevelés- és szociálpszichológia szeminárium SZ 1 1 2-6. 3. TM011
TM020 Pedagógiai tárgyak
TM021 A nevelés elméleti és történeti alapjai EA 2 2 1-6. 2. -
TM022 Neveléselmélet EA 2 2 2-6. 3. TM021
TM023 Oktatáselmélet EA 2 2 2-6. 4. TM021
TM024 Az oktatás társadalmi és szervezeti keretei EA 1 1 2-6. 5. TM021
TM025 Neveléselmélet szeminárium SZ 1 1 2-6. 3. TM021
TM026 Oktatáselmélet szeminárium SZ 1 1 2-6. 4. TM021
TM027 Pedagógia gyakorlat GY 2 2 3-6. 5. TM021
TMSZB Pedagógia-pszichológia komplex szigorlat ÖV - 2 5-8. 6. TM010
TM020

* EA: előadás, SZ: szeminárium, GY: gyakorlat, ÖV: önálló vizsga

Kötelező tárgyak (Teljesítendő: min. 3 kredit, legalább 2 tantárgyból)

Kód Tantárgy Típusa* Heti óraszám Kredit Felvehető (félév) Javasolt (félév) Előfeltétel
TM031 Tanárképző speciális kollégium EA v. SZ 1 v. 2 1 v. 2 2-8. 6. TM011
TM021
XP0011 Kiemelten javasolt tanárképző tárgy EA v. SZ 1 v. 2 1 v. 2 2-8. 6. TM011
TM021

* EA: előadás, SZ: szeminárium

A Tanári mesterség (alapképzés) keretében minimum 40 kredit teljesítendő. Ebből a Neveléstudományi és a Pszichológiai Intézet kurzusai 25 kreditet tesznek ki.

A Tanári mesterség modul további eleme a Szakmódszertani képzés és az Iskolai gyakorlat. A Szakmódszertani kurzusok a szaktanszékekhez tartoznak, 9 kreditet kell teljesíteni. Az Iskolai gyakorlat a Kar és a gyakorló iskolák szervezeti keretei között zajlik, 6 kreditet kell teljesíteni.